PRODARTECH
NOWOCZESNE IZOLACJE

Hydroizolacje iniekcyjne fundamentów, ścian, posadzek.

Zajmujemy się odtwarzaniem hydroizolacji poziomych i pionowych:

Hydroizolacja iniekcyjna jest doskonałą metodą na odcięcie wody podciągającej przez ściany fundamentowe, nośne i posadzki.

Polega na wykonaniu w zawilgoconym murze lub posadzce układu otworów w odpowiednich miejscach, zamontowaniu w tych otworach tzw. pakerów, a następnie wtłoczeniu poprzez pakery jedno bądź dwu składnikowych żywic, lub innych odpowiednio dobranych do danej przegrody środków iniekcyjnych. Celem hydroizolacji iniekcyjnej jest hydrofobizacja szczelin w izolowanym murze. To właśnie przez wspomniane szczeliny woda kapilarnie nasącza całą objętość ściany.

Gdzie stosuje się izolacje iniekcyjne:

- W starym budownictwie w którym w wyniku wielu lat eksploatacji pierwotnie wykonane izolacje przestały już spełniać swoją funkcję,

- W nowym budownictwie gdzie zdarza się, że w wyniku popełnionych błędów powstałych w fazie wznoszenia budowli, wskutek niedostatecznej wiedzy na temat izolacji, nie udało się osiągnąć należytej szczelności powłok izolacyjnych.

W takich sytuacjach woda przenika kapilarnie w struktury betonu. Podsiąkająca woda niesie ze sobą różnego rodzaju szkodliwe dla betonu sole mineralne które często wytrącają się na jego powierzchni stopniowo ją rujnując.

Zawilgocony mur ma zdecydowanie obniżoną izolacyjność termiczną a efektem obniżonej temperatury muru jest zjawisko wykraplania się wilgoci na jego powierzchni.

Wilgotne mury są idealnym miejscem dla rozwoju pleśni i grzybów a te z kolei wywołują wiele chorób, oraz reakcji alergicznych.

Wszystkie powyższe zjawiska mają bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie i samopoczucie mieszkańców.

 

Współpracujemy z czołowymi producentami środków do hydroizolacji iniekcyjnych, dzięki czemu jesteśmy na bieżąco w nowościach wprowadzanych na rynek.

Technologię iniekcji dostosowujemy tak aby była najskuteczniejsza w danym przypadku.

Niewłaściwie dobrane preparaty iniekcyjne jak również niewłaściwy sposób samej iniekcji mogą spowodować, że hydroizolacja nie spełni założonych oczekiwań a nawet doprowadzi do pogorszenia stanu technicznego izolowanego obiektu.

Dlatego tak ważnym jest wybór optymalnego sposobu wykonania hydroizolacji.

Naprawa rys i pęknięć

 

 

Pęknięcia w betonie obniżają wytrzymałość konstrukcji, skracając czas trwałości i funkcjonowania budynku. Aby przywrócić funkcjonalność budowli niezbędne jest zamknięcie rys, za pomocą elastycznych lub sztywnych żywic, które łączą pęknięcie przywracając elementowi budowli nośność. Warto zaznaczyć, że w tej metodzie rysa jest wypełniana w całym jej przekroju.

W swojej ofercie posiadamy także żywice które są w stanie uszczelnić rysy gdzie mamy do czynienia z przeciekami wody.